messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ[10 เมษายน 2566]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย[20 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[10 มีนาคม 2566]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทองดำเนินกิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ตามแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง[7 มีนาคม 2566]
 
folder ผลงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview10
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview213
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview2
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview216
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview223

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview2
find_in_page คัดแยกขยะต้นทาง grade
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview18
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการนอกสถานที่ของงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ grade
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาชนในตำบลบ่อเวฬุสามารถมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัขและแมว) ที่สำนักงานเทศบาลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ และเทศบาลฯจะออกให้บริการนอกพื้นที่ ที่ศาลากองทุนหมู่ที่ 3 (บ้านสะพานหินบน) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00-12.00 น grade
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview145

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview90
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview157
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview213
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview204

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : pageview274