messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 27
find_in_page สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (แบบ สขร. 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 145
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-กองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-เครื่องปริ้นเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 114
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบดล้อเหล็กสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 166
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมที่พักอาศัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 158
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการค ลงวันที่ 28 ก.พ.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 169
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพานคสล. สายทางบ่อเวฬุ – แสงแดง - โชคดี (จบ.ถ.๒๓-๐๐๑) หมู่ที่ ๒ - ๖ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 172
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ลงวันที่ 11 ม.ค.65 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 179
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เครื่องจักรกล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 188
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 234
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 240
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5