เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข