เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
info ข้อมูลด้านพลังงานของเทศบาตำบลบ่อเวฬุ
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่องเผยแพร่รายงานข้อมูลการใช้พลังงาน และงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง