เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
รายละเอียด : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตามชุมชนในเขตเทศบาล โดยจะมีการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย หยอดทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย และให้ความรู้การดูแลและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ผู้โพส : admin