เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปักหนังสือ - บ้านเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-013 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหินบน ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกจันทร์ - ซอยร่วมมิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-018 หมู่ที่ 2 บ้านบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสะพานหินบน หมู่ที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-017 หมู่ท่ี่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 21.50 เมตร สูง 3.00 เมตร (ตามรูปแบบและรายการปริมาณงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุกำหนด)
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกจันทร์ - ร่วมมิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-018 หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง-บ้านบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใต้ รหัสทางหวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบถ. 23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยใต้รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเขาใต้ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-017 หมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,850 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำตกสายรุ้ง 1 - วังกล้วย รหัสทางท้องถิ่น จบ.ถ.23-014 หมู่ที่ 4 บ้านโชคดี จำนวน 2 ช่วง รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโชคดี - อ่างเอ็ด - สะตอน้อย (จบ.ถ 23-004) หมู่ที่ 5-6
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต้ำกว่า 2,400 ซีซี
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมิตร หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่มมิตร ม.7
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 129
rss_feed โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเขาทอง-บ้านสะพานหินล่าง-บ้านแสงแดง หมู่ที่ 5
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 139
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินขนาด 10 ลบม.(ตอกเข็ม) และ ก่อสร้าง โรงสูบน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 242
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพานคสล. สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed โครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล.สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 ช่วงที่ 1 กว้าง 6 ม.ยาว 812 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.5 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 6 ม. ยาว 1,320 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.5 ม. รวมพื้นที่เทคสล.ทั้ง 2 ช่วงไม่น้อยกว่า 12,792 ตร.ม.และก่อสร้างสะพานคสล.คลองกระจ้อนกว้าง 9 ม. ยาว 12 ม. จำนวน 1 แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed ก่อสร้างถนนคสล.และสะพานคสล.สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี(จบ.ถ.23-001)หมูท่ี2-6ต.บ่อเวฬุ(จำนวน2ช่วง)ช่วงที่1กว้าง6เมตรยาว812เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.5เมตรหรือพื้นที่เทคสล.ไม่น้อยกว่า4,872ตารางเมตรช่วงที่2กว้าง6เมตรยาว1,320เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหินคลุกข้างละ0.5เมตรหรือพ้ืนที่เทคสล.ไม่น้อยกว่า7,920ตารางเมตรรวมเทคสล.ทั้ง2ช่วงพื้นที่ไม่น้อยกว่า12,792ตารางเมตรและก่อสร้างสะพานคสล.คลองกระจ้อนกว้าง9เมตรยาว12เมตรจำนวน1แห่ง
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
1 - 23 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1