ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5SJYstLTue114636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : MjiTMOxTue14927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทำให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้ามาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทำให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทำให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้ามาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทำให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร../add_file/พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทำให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้ามาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทำให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 80/ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 E-Mail : admin@borwenlocal.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@borwenlocal.go.th เว็บไซต์ : https://www.borwenlocal.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 80/ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 E-Mail : admin@borwenlocal.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@borwenlocal.go.th เว็บไซต์ : https://www.borwenlocal.go.th/../add_file/ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 80/ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 E-Mail : admin@borwenlocal.go.th ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (อีเมลกลาง) : saraban@borwenlocal.go.th เว็บไซต์ : https://www.borwenlocal.go.th/
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตำบลบ่อเวฬุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลำบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน ทำให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตำบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า" ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยกตำบลออกมาจากตำบลตกพรม โดยเรียกว่า ตำบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง บ้านเขาทอง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลบ่อเวฬุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลำบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน ทำให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตำบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า" ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยกตำบลออกมาจากตำบลตกพรม โดยเรียกว่า ตำบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง บ้านเขาทอง../add_file/ตำบลบ่อเวฬุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลำบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน ทำให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตำบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า" ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยกตำบลออกมาจากตำบลตกพรม โดยเรียกว่า ตำบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง บ้านเขาทอง
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี../add_file/ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
ชื่อไฟล์ : อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขายพลอย อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขายพลอย อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย)../add_file/อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขายพลอย อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย)
ชื่อไฟล์ : จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 514 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนหลังคาเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 514 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนหลังคาเรือน../add_file/จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 514 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนหลังคาเรือน
ชื่อไฟล์ : จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว แยกเข้าอำเภอมะขาม ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที ระยะทางจากอำเภอมะขาม ประมาณ 18 กิโลเมตร หรือจะแยกเข้าทางเขื่อนคีรีธาร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว แยกเข้าอำเภอมะขาม ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที ระยะทางจากอำเภอมะขาม ประมาณ 18 กิโลเมตร หรือจะแยกเข้าทางเขื่อนคีรีธาร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร../add_file/จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว แยกเข้าอำเภอมะขาม ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที ระยะทางจากอำเภอมะขาม ประมาณ 18 กิโลเมตร หรือจะแยกเข้าทางเขื่อนคีรีธาร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
ชื่อไฟล์ : สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนคิริธาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนคิริธาร../add_file/สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนคิริธาร
ชื่อไฟล์ : 1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 123,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินปนหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 1.4 ระยะทาง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 35 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากอำเภอขลุง 40 กิโลเมตร 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเวฬุ คลองตาโค๊ะ คลองสะตอ คลองแสงซ่อม และมีเขื่อน 1 แห่ง คือเขื่อนคิรีธาร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 123,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินปนหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 1.4 ระยะทาง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 35 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากอำเภอขลุง 40 กิโลเมตร 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเวฬุ คลองตาโค๊ะ คลองสะตอ คลองแสงซ่อม และมีเขื่อน 1 แห่ง คือเขื่อนคิรีธาร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน../add_file/1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 123,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินปนหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 1.4 ระยะทาง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 35 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากอำเภอขลุง 40 กิโลเมตร 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเวฬุ คลองตาโค๊ะ คลองสะตอ คลองแสงซ่อม และมีเขื่อน 1 แห่ง คือเขื่อนคิรีธาร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน
ชื่อไฟล์ : 2.1 เขตการปกครองและการบริหาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเวฬุเป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 3 บ้านสะพานหินบน หมู่ 4 บ้านโชคดี หมู่ 5 บ้านสะพานหินล่าง หมู่ 6 บ้านแสงแดง หมู่ 7 บ้านเขาทอง 2.2 การบริหาร การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. สภาเทศบาล มีสมาชิก จำนวน 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาล ที่เรียกว่า “เทศบัญญัติ” ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารเทศบาลของฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล 2. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 3. พนักงานประจำ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลทั้งหมด มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ปัจจุบันได้กำหนดส่วนการบริหารของเทศบาลเป็น 5 ส่วนการบริหารงานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) ดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา 5. หน่วยตรวจสอบภายใน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2.1 เขตการปกครองและการบริหาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเวฬุเป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 3 บ้านสะพานหินบน หมู่ 4 บ้านโชคดี หมู่ 5 บ้านสะพานหินล่าง หมู่ 6 บ้านแสงแดง หมู่ 7 บ้านเขาทอง 2.2 การบริหาร การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. สภาเทศบาล มีสมาชิก จำนวน 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาล ที่เรียกว่า “เทศบัญญัติ” ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารเทศบาลของฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล 2. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 3. พนักงานประจำ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลทั้งหมด มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ปัจจุบันได้กำหนดส่วนการบริหารของเทศบาลเป็น 5 ส่วนการบริหารงานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) ดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา 5. หน่วยตรวจสอบภายใน../add_file/2.1 เขตการปกครองและการบริหาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเวฬุเป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 3 บ้านสะพานหินบน หมู่ 4 บ้านโชคดี หมู่ 5 บ้านสะพานหินล่าง หมู่ 6 บ้านแสงแดง หมู่ 7 บ้านเขาทอง 2.2 การบริหาร การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. สภาเทศบาล มีสมาชิก จำนวน 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาล ที่เรียกว่า “เทศบัญญัติ” ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารเทศบาลของฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล 2. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 3. พนักงานประจำ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลทั้งหมด มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ปัจจุบันได้กำหนดส่วนการบริหารของเทศบาลเป็น 5 ส่วนการบริหารงานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) ดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา 5. หน่วยตรวจสอบภายใน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 4.1 การศึกษา การจัดการศึกษาภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโชคดี ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโชคดี โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านเขาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีจำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านเขาทอง มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 2 คน ในด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เทศบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อบริการด้านการศึกษา แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง โดยให้ใช้สถานที่ และบริการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง 4.2 สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุมี รพสต.จำนวน 2 แห่ง คือ รพสต.บ่อเวฬุ และรพสต.โชคดี การให้บริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นั้นมีหน้าที่ให้บริการทางด้านการป้องกันโรคติดต่อและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยการให้บริการฉีดพ่นหมอกควันและให้บริการทรายอะเบท การเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะมีการบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านต่อไป เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้ตั้งงบประมาณและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากมีประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก 4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นประจำ เป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 4.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีวัด จำนวน 4 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญกลางบ้าน งานประเพณี สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีทำบุญกลางน้ำ เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 4.1 การศึกษา การจัดการศึกษาภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโชคดี ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโชคดี โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านเขาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีจำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านเขาทอง มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 2 คน ในด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เทศบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อบริการด้านการศึกษา แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง โดยให้ใช้สถานที่ และบริการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง 4.2 สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุมี รพสต.จำนวน 2 แห่ง คือ รพสต.บ่อเวฬุ และรพสต.โชคดี การให้บริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นั้นมีหน้าที่ให้บริการทางด้านการป้องกันโรคติดต่อและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยการให้บริการฉีดพ่นหมอกควันและให้บริการทรายอะเบท การเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะมีการบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านต่อไป เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้ตั้งงบประมาณและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากมีประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก 4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นประจำ เป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 4.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีวัด จำนวน 4 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญกลางบ้าน งานประเพณี สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีทำบุญกลางน้ำ เป็นต้น../add_file/ 4.1 การศึกษา การจัดการศึกษาภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโชคดี ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโชคดี โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านเขาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีจำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านเขาทอง มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 2 คน ในด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เทศบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อบริการด้านการศึกษา แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง โดยให้ใช้สถานที่ และบริการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง 4.2 สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุมี รพสต.จำนวน 2 แห่ง คือ รพสต.บ่อเวฬุ และรพสต.โชคดี การให้บริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นั้นมีหน้าที่ให้บริการทางด้านการป้องกันโรคติดต่อและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยการให้บริการฉีดพ่นหมอกควันและให้บริการทรายอะเบท การเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะมีการบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านต่อไป เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้ตั้งงบประมาณและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากมีประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก 4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นประจำ เป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 4.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีวัด จำนวน 4 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญกลางบ้าน งานประเพณี สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีทำบุญกลางน้ำ เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น การบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ บางประเภทเทศบาลมีหน้าที่เป็นผู้จัดให้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตามความในมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์ 5.2 การคมนาคม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีถนนในเขต รวมเป็นระยะทาง 146.915 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 46.850 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.615 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 92.450 กิโลเมตร 5.3 ด้านแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีบ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 30 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 6,800 ไร่ บ่อบาดาล จำนวน 24 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,951 ไร่ ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ จำนวน 14 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 34,219 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,200 ไร่ 5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม ประชาชนในเขตหมู่ 1 หมู่ 2 บางส่วนมีโทรศัพท์บ้านใช้ในปี พ.ศ.2551 และมีโทรศัพท์ สาธารณะไว้บริการตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1-หมู่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น การบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ บางประเภทเทศบาลมีหน้าที่เป็นผู้จัดให้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตามความในมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์ 5.2 การคมนาคม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีถนนในเขต รวมเป็นระยะทาง 146.915 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 46.850 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.615 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 92.450 กิโลเมตร 5.3 ด้านแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีบ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 30 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 6,800 ไร่ บ่อบาดาล จำนวน 24 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,951 ไร่ ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ จำนวน 14 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 34,219 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,200 ไร่ 5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม ประชาชนในเขตหมู่ 1 หมู่ 2 บางส่วนมีโทรศัพท์บ้านใช้ในปี พ.ศ.2551 และมีโทรศัพท์ สาธารณะไว้บริการตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1-หมู่ 7../add_file/5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น การบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ บางประเภทเทศบาลมีหน้าที่เป็นผู้จัดให้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตามความในมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์ 5.2 การคมนาคม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีถนนในเขต รวมเป็นระยะทาง 146.915 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 46.850 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.615 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 92.450 กิโลเมตร 5.3 ด้านแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีบ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 30 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 6,800 ไร่ บ่อบาดาล จำนวน 24 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,951 ไร่ ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ จำนวน 14 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 34,219 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,200 ไร่ 5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม ประชาชนในเขตหมู่ 1 หมู่ 2 บางส่วนมีโทรศัพท์บ้านใช้ในปี พ.ศ.2551 และมีโทรศัพท์ สาธารณะไว้บริการตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1-หมู่ 7
ชื่อไฟล์ : 6.1 อาชีพ ประชาชนตำบลบ่อเวฬุ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมถึงร้อยละ 65.19 มีผลผลิตหลักได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.56 อาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชนร้อยละ 5.33 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.41 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.52 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.97 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5.02 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 6.1 อาชีพ ประชาชนตำบลบ่อเวฬุ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมถึงร้อยละ 65.19 มีผลผลิตหลักได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.56 อาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชนร้อยละ 5.33 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.41 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.52 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.97 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5.02../add_file/ 6.1 อาชีพ ประชาชนตำบลบ่อเวฬุ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมถึงร้อยละ 65.19 มีผลผลิตหลักได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.56 อาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชนร้อยละ 5.33 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.41 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.52 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.97 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5.02
ชื่อไฟล์ : 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีประชากรทั้งสิ้น 4,387 คน เป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง 2,066 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,376 ครัวเรือน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีประชากรทั้งสิ้น 4,387 คน เป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง 2,066 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,376 ครัวเรือน../add_file/7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีประชากรทั้งสิ้น 4,387 คน เป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง 2,066 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,376 ครัวเรือน
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CpEkRulTue15831.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bmkJOyoTue20214.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข../add_file/ เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข
ชื่อไฟล์ : nO1mzqJTue20636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DqLM6lETue20656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : *ขออนุญาตประชาสัมพันธ์* *- เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564* - หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือ โทรศัพท์ 0-3949-2448 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกันนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: *ขออนุญาตประชาสัมพันธ์* *- เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564* - หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือ โทรศัพท์ 0-3949-2448 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกันนะคะ../add_file/*ขออนุญาตประชาสัมพันธ์* *- เรื่องการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564* - หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ฝ่ายจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือ โทรศัพท์ 0-3949-2448 จึงเรียนมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกันนะคะ
ชื่อไฟล์ : Dnd67RfTue115324.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QdF0FU7Tue115825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M90kAq6Tue115945.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u0fDPn9Tue120036.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GT0x1HuTue120050.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mKdqzVXTue120246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 12zUxASTue10906.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NHNO5HFTue120438.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5rx218xTue120540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WqcExeJTue10831.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZzFYfmQTue10924.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R3IhE8BTue10942.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 89IoL8GTue11002.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4KMO3dyTue12020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lxIEn2eTue12519.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ZdVztoTue12534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L7BAQdKTue12607.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TknLRMWTue12637.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vRfWVczTue12707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : imjcn4FTue12739.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7D3v1RbTue12804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JiutYPsTue12836.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BNOVGbWTue12853.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9.เทศพาณิชย์ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.การสาธารณูปการ 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9.การจัดการศึกษา 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมการกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9.เทศพาณิชย์ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.การสาธารณูปการ 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9.การจัดการศึกษา 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมการกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ../add_file/ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้ เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2.ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ 8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4.ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9.เทศพาณิชย์ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้ 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 2.การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 3.การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 4.การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 5.การสาธารณูปการ 6.การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 7.การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 8.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 9.การจัดการศึกษา 10.การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 11.การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 12.การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 13.การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 14.การส่งเสริมการกีฬา 15.การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 16.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 17.การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 18.การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 19.การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 20.การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 21.การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 22.การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 23.การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ 24.การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25.การผังเมือง 26.การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 27.การดูแลรักษาที่สาธารณะ 28.การควบคุมอาคาร 29.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 30.การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 31.กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ชื่อไฟล์ : VVHGYyZTue13503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 9 งาน คือ 1.งานแผนและงบประมาณ 2.งานนิติการ 3.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 4.งานการเจ้าหน้าที่ 5.งานธุรการ 6.งานทะเบียนราษฎร 7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.งานสวัสดิการสังคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 9 งาน คือ 1.งานแผนและงบประมาณ 2.งานนิติการ 3.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 4.งานการเจ้าหน้าที่ 5.งานธุรการ 6.งานทะเบียนราษฎร 7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.งานสวัสดิการสังคม../add_file/ สำนักงานปลัด มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลบ่อเวฬุโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทางและแผนการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 9 งาน คือ 1.งานแผนและงบประมาณ 2.งานนิติการ 3.งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 4.งานการเจ้าหน้าที่ 5.งานธุรการ 6.งานทะเบียนราษฎร 7.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 8.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 9.งานสวัสดิการสังคม
ชื่อไฟล์ : กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1.งานการเงินและบัญชี 2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 3.งานพัสดุและทรัพย์สิน 4.งานธุรการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1.งานการเงินและบัญชี 2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 3.งานพัสดุและทรัพย์สิน 4.งานธุรการ../add_file/ กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่ายการรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชี ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน ได้แก่ 1.งานการเงินและบัญชี 2.งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 3.งานพัสดุและทรัพย์สิน 4.งานธุรการ
ชื่อไฟล์ : กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 1.งานธุรการ 2.งานสาธารณูปโภค 3.วิศวกรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 1.งานธุรการ 2.งานสาธารณูปโภค 3.วิศวกรรม../add_file/ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทาง ด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน ได้แก่ 1.งานธุรการ 2.งานสาธารณูปโภค 3.วิศวกรรม
ชื่อไฟล์ : hzLwP10Tue13819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กองการศึกษา มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่ 1.งานบริหารการศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองการศึกษา มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่ 1.งานบริหารการศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม../add_file/ กองการศึกษา มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๒ งาน ได้แก่ 1.งานบริหารการศึกษา 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่อไฟล์ : ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ นั้น กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดหลักการบนพื้นฐานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายของรัฐบาล เจตนารมณ์ของกระผม ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี สังคมที่มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ นั้น กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดหลักการบนพื้นฐานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายของรัฐบาล เจตนารมณ์ของกระผม ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี สังคมที่มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ../add_file/ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ นั้น กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดหลักการบนพื้นฐานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายของรัฐบาล เจตนารมณ์ของกระผม ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี สังคมที่มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : os3R3rITue21822.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vFDPW2ITue22250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jVcLToBTue22922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : k1CBjFbTue22922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UJykB2WTue23333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงาน (งานบริหารงานสาธารณสุข) หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 3. อัตราว่าง 1 อัตรา 4. ค่าตอบแทน 9,000 บาท 5.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงาน (งานบริหารงานสาธารณสุข) หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 3. อัตราว่าง 1 อัตรา 4. ค่าตอบแทน 9,000 บาท 5.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ../add_file/ประเภทพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่ง คนงาน (งานบริหารงานสาธารณสุข) หน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่ง ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.ระยะเวลาการจ้าง 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 3. อัตราว่าง 1 อัตรา 4. ค่าตอบแทน 9,000 บาท 5.สิทธิประโยชน์ ตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ
ชื่อไฟล์ : wf6j20bTue23541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EvNzp3pTue23604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PDiKEseTue23636.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว../add_file/ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
ชื่อไฟล์ : 601KW1pTue23703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : swJMT3QTue23716.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ApR8K1cTue23804.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tpBq1UwTue23835.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ssY3yILTue23951.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xRry4HkTue24102.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3NQRmvFTue24243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yN9pX86Tue24419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OpKeMNXTue24420.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VCWMzIaTue24619.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นภูทิพย์ธารา https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphuthiptara.business.site%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nlb9lR8JRdR2vguA9dOvGd3JA8oJtRcHW5vKJ_IOeHhP8eGb67f-YtXk&h=AT0sM_Eb4xTyO8WIhk_k0waDG-1VnCo9u2CV3-kz2XSFdzaZwmpwJFD3RarLv6bLni6N2blCdQw-LQacvAG_9exkQbiSTFRqOs5D3H_FuZEx1cXoY45wZolOqTNdvnpLZ0Bm&__tn__=%2CdkC%2CP-y-R&c[0]=AT1_-jbv3bT7dr_Qjh-acBpqkRQ60XusH55ByWsY9fBexN7bCT0L6nta1_ooc-7VYRsC13p5prDFKvLxqw2exY6e961uqwQfRF57WfFvfuVd7hwMT6Zs7UQD_LcR-dUzgkC603NZ4kq_nZhob8Tc5srhb951s0_hd20-j_Rhcqm7QtM-xCFNg4H7Lz-5dBQF6b_HRixs_ZFyNu1rWhb6IiSUxv97LRcg1wbhANki39Yqbk0GSFTmJjArxNQVxgnXYF8i3SKiyl1b2sfW3LtkXSgw_vUL0zNfY8whBw เรือนอินทนิลโฮมสเตย์ เขื่อนคีรีธาร https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-461726177954133/?__cft__[0]=AZWjg-bvlnOCH9rx05HnDolXi-o4uVVJd1gPJ_lAuxGvWQPNckKzlp6XR46JzSunBSRNzoJIT63JXqQktfbkG_t9rcNOeNapoZXTKS-7GFXDjxOK8sX4ch2up4hz2O7TffNw1-ZZReMTT9ouiDWLz3EwhW7o387NTIttLAe34F8CHTMDqGogh8hfPR8UJhWmFH8hln6_nyyiIu_PdIiIDzQDw4cTRuSOwOOWojAbH6lq18Fu2ZTrytUWdcW6VC1CnZw&__tn__=-UC%2CP-y-R file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นภูทิพย์ธารา https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphuthiptara.business.site%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nlb9lR8JRdR2vguA9dOvGd3JA8oJtRcHW5vKJ_IOeHhP8eGb67f-YtXk&h=AT0sM_Eb4xTyO8WIhk_k0waDG-1VnCo9u2CV3-kz2XSFdzaZwmpwJFD3RarLv6bLni6N2blCdQw-LQacvAG_9exkQbiSTFRqOs5D3H_FuZEx1cXoY45wZolOqTNdvnpLZ0Bm&__tn__=%2CdkC%2CP-y-R&c[0]=AT1_-jbv3bT7dr_Qjh-acBpqkRQ60XusH55ByWsY9fBexN7bCT0L6nta1_ooc-7VYRsC13p5prDFKvLxqw2exY6e961uqwQfRF57WfFvfuVd7hwMT6Zs7UQD_LcR-dUzgkC603NZ4kq_nZhob8Tc5srhb951s0_hd20-j_Rhcqm7QtM-xCFNg4H7Lz-5dBQF6b_HRixs_ZFyNu1rWhb6IiSUxv97LRcg1wbhANki39Yqbk0GSFTmJjArxNQVxgnXYF8i3SKiyl1b2sfW3LtkXSgw_vUL0zNfY8whBw เรือนอินทนิลโฮมสเตย์ เขื่อนคีรีธาร https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-461726177954133/?__cft__[0]=AZWjg-bvlnOCH9rx05HnDolXi-o4uVVJd1gPJ_lAuxGvWQPNckKzlp6XR46JzSunBSRNzoJIT63JXqQktfbkG_t9rcNOeNapoZXTKS-7GFXDjxOK8sX4ch2up4hz2O7TffNw1-ZZReMTT9ouiDWLz3EwhW7o387NTIttLAe34F8CHTMDqGogh8hfPR8UJhWmFH8hln6_nyyiIu_PdIiIDzQDw4cTRuSOwOOWojAbH6lq18Fu2ZTrytUWdcW6VC1CnZw&__tn__=-UC%2CP-y-R../add_file/นภูทิพย์ธารา https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fphuthiptara.business.site%2F%3Ffbclid%3DIwAR2nlb9lR8JRdR2vguA9dOvGd3JA8oJtRcHW5vKJ_IOeHhP8eGb67f-YtXk&h=AT0sM_Eb4xTyO8WIhk_k0waDG-1VnCo9u2CV3-kz2XSFdzaZwmpwJFD3RarLv6bLni6N2blCdQw-LQacvAG_9exkQbiSTFRqOs5D3H_FuZEx1cXoY45wZolOqTNdvnpLZ0Bm&__tn__=%2CdkC%2CP-y-R&c[0]=AT1_-jbv3bT7dr_Qjh-acBpqkRQ60XusH55ByWsY9fBexN7bCT0L6nta1_ooc-7VYRsC13p5prDFKvLxqw2exY6e961uqwQfRF57WfFvfuVd7hwMT6Zs7UQD_LcR-dUzgkC603NZ4kq_nZhob8Tc5srhb951s0_hd20-j_Rhcqm7QtM-xCFNg4H7Lz-5dBQF6b_HRixs_ZFyNu1rWhb6IiSUxv97LRcg1wbhANki39Yqbk0GSFTmJjArxNQVxgnXYF8i3SKiyl1b2sfW3LtkXSgw_vUL0zNfY8whBw เรือนอินทนิลโฮมสเตย์ เขื่อนคีรีธาร https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-461726177954133/?__cft__[0]=AZWjg-bvlnOCH9rx05HnDolXi-o4uVVJd1gPJ_lAuxGvWQPNckKzlp6XR46JzSunBSRNzoJIT63JXqQktfbkG_t9rcNOeNapoZXTKS-7GFXDjxOK8sX4ch2up4hz2O7TffNw1-ZZReMTT9ouiDWLz3EwhW7o387NTIttLAe34F8CHTMDqGogh8hfPR8UJhWmFH8hln6_nyyiIu_PdIiIDzQDw4cTRuSOwOOWojAbH6lq18Fu2ZTrytUWdcW6VC1CnZw&__tn__=-UC%2CP-y-R
ชื่อไฟล์ : 9Jkgb0nTue24635.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HZz76ZQTue24834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pGdOobeTue24950.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PzszUEBTue25125.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25634 โดยขอให้พนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมรับการประเมิน ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25634 โดยขอให้พนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมรับการประเมิน ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัด ../add_file/เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 25634 โดยขอให้พนักงานเทศบาลทุกท่าน เข้าร่วมรับการประเมิน ผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ สำนักปลัด
ชื่อไฟล์ : F2BwbmXTue25245.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร 039-492448 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร 039-492448../add_file/ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร 039-492448
ชื่อไฟล์ : CMlcNyhTue25406.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน../add_file/ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงาน
ชื่อไฟล์ : sxLzBlATue25513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ezG6T11Tue25726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 83Q5wYjTue30735.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ht8KP6jTue31023.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ORU6yMdTue31243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qoqjXJKTue31516.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OhkvMddTue31651.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : E9ZnEQqTue31703.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V5r9eFCTue31747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ws1YjFVTue31839.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bZxL4fFTue32247.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VWvQBg2Tue32456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา วันที่ 12 - 20 มกราคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 039-492450 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา วันที่ 12 - 20 มกราคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 039-492450../add_file/1. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา วันที่ 12 - 20 มกราคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 039-492450
ชื่อไฟล์ : 13nokOTTue32656.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ../add_file/มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ชื่อไฟล์ : TLlzZeuTue32916.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cfPIpNxTue33111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NhduA8JTue33116.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wnCaKNmTue33325.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3qRQOHgTue33407.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42HByCATue33504.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kgDOaceTue33554.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P9TKlhrTue33614.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vn2y3vJTue33726.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WFPZMG9Tue33911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vQwj4c7Tue33938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C1qTgHrTue34104.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o6p31hWTue34147.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VWN3weBTue34311.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pxAQu6YTue34509.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MDxNfIATue34648.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9h4puRbTue35430.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร.039-492448 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร.039-492448../add_file/ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โทร.039-492448
ชื่อไฟล์ : 9YUKvDZTue35738.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K14OpRcTue35952.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wauOloFTue40008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DoiilWmTue40028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iJhLyvnTue40152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7MFBN4wTue40321.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SwjzYoPTue40342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9CI6Wv0Tue40458.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B7FlsFDTue40711.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3nzPCWfTue40730.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q3v4Wn0Tue40817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NNLNfyPTue40852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CqlnzrlTue40906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YUGdOoVTue40955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VUnfeCLTue41034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5IZIrr2Tue41045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : udancV1Tue41124.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ovuMH6nTue41128.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WkqGLtRTue41213.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GD52DBpTue41230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZmO9EkcTue41305.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xofBt88Tue41336.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ngFzzXYTue41356.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mXshlVXTue41432.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EbhwM8dTue41604.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZqxC21CTue41724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p3HObfKTue41813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2H8yTTtTue41845.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TR8BcJ9Tue41921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NbexWvRTue42014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RvNcMRgTue42043.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sNm7J8xTue42108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oQpfeLITue42141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J330vh2Tue42145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MxIbZkxTue42216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AvHG5a8Tue42247.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gNkPDfgTue42248.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9wgHvr0Tue42318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A7nfeuRTue42353.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JubJWiBTue42423.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iBUAf75Tue42455.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e5lkyP1Tue42523.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qkfTtLOTue42813.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8C0xsYyTue42914.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DbFOC9qTue43054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6IiZAIRTue43215.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OPMzLXYTue43252.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gXiatD3Tue43534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fmje9lMTue43732.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tFPboBpTue43749.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0yjhEswTue43918.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QhhgwquTue44009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i3AayKuTue44035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6fISbo2Tue44232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wTd4gLjTue44433.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zqB1HLkTue44658.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eRNLvVYTue44825.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ik7lo4OWed91638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AZifWXiWed92916.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ND8AcyBWed93810.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZnHEkZMWed94747.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g8cYOu8Wed94924.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yLjTiiyWed95048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : obsspj6Wed95109.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tTXOyzyWed95305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qzzttvRWed95512.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vykbRkgWed95707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wFgKzVvWed100008.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบใบคำร้องออนไลน์ เมื่อเขียนเสร็จแล้วสามารถส่งมาทางช่องทางต่างๆของเทศบาลได้ดังนี้ 1.อีเมล์ admin@borwenlocal.go.th 2. โทรสาร 039-492450 3. เพจ facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบใบคำร้องออนไลน์ เมื่อเขียนเสร็จแล้วสามารถส่งมาทางช่องทางต่างๆของเทศบาลได้ดังนี้ 1.อีเมล์ admin@borwenlocal.go.th 2. โทรสาร 039-492450 3. เพจ facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ../add_file/ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบใบคำร้องออนไลน์ เมื่อเขียนเสร็จแล้วสามารถส่งมาทางช่องทางต่างๆของเทศบาลได้ดังนี้ 1.อีเมล์ admin@borwenlocal.go.th 2. โทรสาร 039-492450 3. เพจ facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ชื่อไฟล์ : Uf5hbOkWed100129.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : whXdwsWWed100327.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ENZ1gwsWed100511.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Anu6wSVWed100620.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j8wVYaKWed101003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bDr8rFsWed101302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2Lc89NeWed101433.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IfPPzhUWed101508.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lD7LWUvWed101516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3IWgll5Wed101610.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Sgg5wc8Wed101633.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yat0IxfWed101707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xlo2kFgWed101909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wnRlXNgWed102115.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานสวัสดิการสังคม ทต.บ่อเวฬุ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานสวัสดิการสังคม ทต.บ่อเวฬุ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)../add_file/ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) ที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับท่านที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2564 ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ งานสวัสดิการสังคม ทต.บ่อเวฬุ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อจะได้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ)
ชื่อไฟล์ : yiv0olqWed102642.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AoZm2hXWed103000.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uWvaBI2Wed103141.xls file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XeguaPUWed103143.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : q4KOfOQWed103209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lcMMOJ6Wed103246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2w1L7fvWed103342.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NFLiiPkWed103409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YHiakxQWed103451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : teX3hv4Wed103601.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XNaFsOvWed103707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YaQJ9viWed103917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uzcd6EAWed104003.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M9B2s4JWed104058.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xu0haZLWed104140.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : skt5rOUWed104225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4UsMHAGWed104306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wFUdTDcWed104333.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GyezBmVWed104403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5UnLHGZWed104435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cpzDBScWed104516.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bhSZo8fWed104540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MXDrp7hWed104720.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1T38R57Wed104827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wMK12R3Wed104859.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R0ZRzFCWed104927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KhOHj2CWed104955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AcxLVOzWed105020.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h37fyNaWed105049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 027v3EsWed105125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hYizBsOWed105156.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dX9Oz8jWed105224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vHWwSFgWed105251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vyb7r6yWed105316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GgmT3rxWed105343.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2qHq6YQWed105418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W6pQUnPWed105517.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wMfTbTvWed105611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WD7I5l2Wed105635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2oS1fpvWed105715.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 96dNu0WWed111931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p9Ll7c1Wed112041.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZMxKS0lWed112322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sbAk08TWed112413.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DvGuigCWed112543.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JPFybGoWed112747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OyBBjOBWed113259.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hFuTOXSWed113436.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MrABthDWed113518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : b3XoOYqWed113634.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u5W4EAdWed113741.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cpue28xWed113841.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SgVkGdmWed113915.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ztuEvTkWed114223.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KW1h2L2Wed114306.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hvtJ0TDWed114339.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Kf9THk3Wed114459.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BojBIVtWed114538.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jW6dfnWWed114659.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oiO6IqWWed114753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gu1qHgdWed114931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0C28BapFri85923.xlsx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GJVTL2OWed11307.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7K9ZnqrWed11504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7s1aIo3Wed11615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gchRrRWWed11757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wwVDiacWed11951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e5xjwImWed12427.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IkuOY1mWed13230.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VcrNNY9Wed13834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Nr6vzNLWed14243.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8OrRVUZWed14308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3JyqKKTWed14400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g9vfTq2Wed14503.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JgLC4a8Wed14559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Xh4h9QIWed14631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KBDWdlGWed14702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fy7QAp0Wed14727.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AOXnt7XWed14729.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yq3qpM8Wed14759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UzR7592Wed14834.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ATFgrHWed14917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jRPWwpiWed14946.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XpWQoXaWed15049.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DiDAUKOWed15249.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5GG1d3iWed22931.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fSE2R0YWed23106.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : THn9ENyWed23200.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : biJzAVLWed23225.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6qt4foXWed23408.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 64qvTFnWed23615.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2l4tYVKWed23638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PypaBtdWed23713.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Kxi1xtWed23754.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UsLqVNxWed23829.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ อสม.มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ อสม.เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ อสม.มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ อสม.เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชน../add_file/วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ อสม.มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพของประชาชน 2.เพื่อให้ อสม.เป็น อสม.นักจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพแก่ประชาชน
ชื่อไฟล์ : OtMQi03Wed23855.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SRzvoBQWed23951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gydx5caWed24024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wg7bXwrWed24036.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 2.เพื่อลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 3.เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงที่เป็นสาเหตุของโรค 4.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 2.เพื่อลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 3.เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงที่เป็นสาเหตุของโรค 4.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย../add_file/วัตถุประสงค์ 1.เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 2.เพื่อลดอัตราการป่วยและสูญเสียชีวิตเนื่องจากเป็นโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย 3.เพื่อร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ลูกน้ำยุงที่เป็นสาเหตุของโรค 4.เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและมาลาเรีย
ชื่อไฟล์ : NZ4abRuWed24108.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4T1wIMFWed24129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 30AOmGUWed24151.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MhSoZYLWed24220.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EgjeZ5RWed24257.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aK815TzWed24337.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xxLH2CXWed24354.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : uTzNXtsWed24531.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562 ณ วัดบ่อเวฬุ เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงประเพณีที่ดีงาม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562 ณ วัดบ่อเวฬุ เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงประเพณีที่ดีงาม../add_file/เทศบาลตำบลบ่อเวฬุจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2562 ณ วัดบ่อเวฬุ เพื่อเป็นการร่วมทำนุบำรุงประเพณีที่ดีงาม
ชื่อไฟล์ : TpcN8ZEWed24419.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vdX5achWed24443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8mJpHCPWed24508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I8j8f9GWed24617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pghoApqWed24639.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eOEnFHWWed24704.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7eUeUwCWed25024.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6hJV8eUWed25152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JZUEHfTWed25404.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CWB038mWed25635.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6rMOI20Wed25856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XzGY86WWed25914.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TDwrq8PWed30117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NCUsaUvWed30211.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HpCyGTRWed30359.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pVd2YtRWed30534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UWVMo4zWed30751.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7JsIfLaWed30917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2wQ4PbIWed31048.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dXglEAxWed31310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : C8XGNumWed31424.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OKq6cO8Wed31539.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6UoAEOwWed31708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3WYcQukWed31806.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nPQnv0jWed32429.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a3tHbtIWed32621.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xrdPOe6Wed32737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WoyamNuWed33028.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : y3hRo6QWed33152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0B8Wwr4Wed33301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J3QSde8Wed33416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IuKddVWWed33523.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hVylnvwWed33609.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lx57nZEWed33737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2DYLimXWed34154.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tUQS3AMWed34311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G3JAvEpWed34435.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XyOVqtNWed34631.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : H4s99ahWed34805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : grvhfJvWed34852.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HZwAY0DWed35039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hf1ypPkWed35245.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tr92y8OWed35323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N3TBsfHWed35434.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AFiHgpQWed35545.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n3DKbF4Wed35640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UR4qKtSWed35817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uJrh1KyWed35919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0v4TzwaWed40130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ ได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ ได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง../add_file/ หน่วยตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้บริการต่อฝ่ายบริหารด้านการให้หลักประกันและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานในสังกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อความมีประสิทธิ ภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน รวมทั้งความถูกต้องเชื่อถือ ได้ของข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ชื่อไฟล์ : VN9a2aVWed103541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9r5ewLlMon40724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เช็คด่วน!!!!! ย้ายทะเบียนบ้านใครว่าไม่สำคัญ !!! ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลบ่อเวฬุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลบ่อเวฬุหรือเข้ามาในตำบลบ่อเวฬุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หากท่านยังไม่ได้มาแจ้งที่เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านย้ายไป ให้รีบไปแจ้งด่วนก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มิเช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 1 ปีงบประมาณ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เช็คด่วน!!!!! ย้ายทะเบียนบ้านใครว่าไม่สำคัญ !!! ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลบ่อเวฬุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลบ่อเวฬุหรือเข้ามาในตำบลบ่อเวฬุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หากท่านยังไม่ได้มาแจ้งที่เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านย้ายไป ให้รีบไปแจ้งด่วนก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มิเช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 1 ปีงบประมาณ../add_file/เช็คด่วน!!!!! ย้ายทะเบียนบ้านใครว่าไม่สำคัญ !!! ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลบ่อเวฬุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลบ่อเวฬุหรือเข้ามาในตำบลบ่อเวฬุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หากท่านยังไม่ได้มาแจ้งที่เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านย้ายไป ให้รีบไปแจ้งด่วนก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มิเช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 1 ปีงบประมาณ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj../add_file/ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DCIERjQTue42057.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : aHWRdn6Tue42335.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : AC0iYaXTue35031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1. แนวปฏิบัติขององค์กร ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุทราบ และถือปฏิบัติจัดทำสื่อและดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให้ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ นโยบายการให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ - การให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคี โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น การ์ด การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น - การแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ให้ส่งการ์ดหรือมอบการ์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในนาม องค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ 2. แนวปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ต้องแสดงท่าทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนาการไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย โดยชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ภาคีเครือข่ายความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล - หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานพึงพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ คือพิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่าของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นการผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝงของที่รับและให้ เป็นของที่ภาคีเครือข่ายมีอยู่แล้วไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาเพื่อมอบให้เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภาคีเครือข่าย - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. แนวปฏิบัติขององค์กร ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุทราบ และถือปฏิบัติจัดทำสื่อและดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให้ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ นโยบายการให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ - การให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคี โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น การ์ด การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น - การแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ให้ส่งการ์ดหรือมอบการ์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในนาม องค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ 2. แนวปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ต้องแสดงท่าทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนาการไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย โดยชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ภาคีเครือข่ายความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล - หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานพึงพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ คือพิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่าของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นการผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝงของที่รับและให้ เป็นของที่ภาคีเครือข่ายมีอยู่แล้วไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาเพื่อมอบให้เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภาคีเครือข่าย - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี ../add_file/1. แนวปฏิบัติขององค์กร ประกาศนโยบายงดรับ-งดให้ของขวัญ เพื่อให้บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุทราบ และถือปฏิบัติจัดทำสื่อและดำเนินการสื่อสารให้หน่วยงาน/องค์กร/ผู้มีส่วนได้เสีย/รับทราบนโยบาย งดรับ-งดให้ของขวัญ ให้ทุกคนถือปฏิบัติ นโยบายการให้หรือรับของขวัญ จะยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ - การให้หรือรับของขวัญในช่วงเทศกาลเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภาคี โดยของที่จะให้หรือรับต้องเป็นสิ่งของที่สื่อสารอัตลักษณ์องค์กร ขององค์กรผู้ให้และผู้รับ เช่น การ์ด การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทิน สมุดปากกา สมุดบันทึก เป็นต้น - การแสดงความยินดีกับภาคีเครือข่าย ให้ส่งการ์ดหรือมอบการ์ดพร้อมกับช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีในนาม องค์กรโดยไม่ต้องมีสิ่งของอื่นๆ 2. แนวปฏิบัติของบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ต้องแสดงท่าทีหรือคำพูดที่แสดงเจตนาการไม่รับหรือให้ของขวัญในทุกกรณี - บุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุต้องระมัดระวังการแสดงท่าทีในการปฏิเสธที่จะไม่ทำให้ผู้ให้เสียความรู้สึกหรือเสียสัมพันธ์ที่ดีต่อภาคีเครือข่าย โดยชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ภาคีเครือข่ายความเข้าใจและเห็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาล - หากมีความจำเป็นจะต้องรับหรือให้สิ่งของเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานพึงพิจารณาให้ครบทั้งสามองค์ประกอบ คือพิจารณาเจตนาของผู้รับและผู้ให้ว่าของที่รับ/ให้ ไม่ใช่เป็นการผูกมัดเพื่อหวังผลประโยชน์ที่เอื้อต่อองค์กรหรือส่วนตัวแอบแฝงของที่รับและให้ เป็นของที่ภาคีเครือข่ายมีอยู่แล้วไม่มีความยุ่งยากในการจัดหาเพื่อมอบให้เป็นการเฉพาะหรือเป็นกรณีพิเศษ เช่น ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ ของชุมชนภาคีเครือข่าย - บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องปฏิเสธการรับของขวัญทุกกรณี
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj../add_file/ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว ../add_file/ประชาชนสามารถแจ้งการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำป้ายสาธารณะ ได้ทางช่องทางดังนี้ 1.ทางไปรษณีย์ เลขที่ 80/9 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 2.กล่องรับความคิดเห็น หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.ช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หลังได้รับการแจ้งเบาะแสเทศบาลจะแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบโดยเร็ว
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ พรหมานุสรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ลงวันที่ 20 เม.ย.65 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ พรหมานุสรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ลงวันที่ 20 เม.ย.65../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนิวัฒน์ พรหมานุสรณ์ เป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ลงวันที่ 20 เม.ย.65
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัตพล ดลไสว เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัตพล ดลไสว เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)../add_file/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานชุบมุ้งด้วยสารเคมี ครั้งที่ 2 ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคมาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัตพล ดลไสว เป็นเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
ชื่อไฟล์ : ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)../add_file/ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3Hi1dTfFri20418.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asiai99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : https://wellwishes.royaloffice.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://wellwishes.royaloffice.th/../add_file/https://wellwishes.royaloffice.th/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย ../add_file/ i99asia.com สล็อตเว็บตรง ไม่มีขั้นต่ำ เท่าไหร่ก็ฝากได้ สบายใจเล่นไม่ติดเทิร์น *ฝาก-ถอน ไม่มีขั้นต่ำ 1 บาท *ไม่ต้องทำเทิร์น *แนะนำเพื่อนรับ 12% *มีครบจบในที่เดียว มวย สนุ๊กเกอร์ ไก่ชน บอล บาคาร่า หวย สล็อต มวยไทย #i99 #i99asia i99asia #i99bet #i99club #Sportone #Sportone234 #เว็บตรง #ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ #สล็อตพีจีแตก #เกมสล็อตค่ายPG #สล็อต #พีจีสล็อต #แทงมวย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุประชาสัมพันธ์รายงงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 p file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบ่อเวฬุประชาสัมพันธ์รายงงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 p../add_file/เทศบาลตำบลบ่อเวฬุประชาสัมพันธ์รายงงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 p
ชื่อไฟล์ : “เลื่อนประกาศผล” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ผู้มีบัตรฯ เดิมใช้สวัสดิการได้ตามปกติ ติดตามได้ทาง เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th . กระทรวงการคลัง เลื่อนการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จากเดิมที่จะประกาศผลและให้ยืนยันตัวตนผู้มีคุณสมบัติผ่านในเดือน ม.ค.66 เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิโดยหลายหน่วยงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็ว . ผู้มีบัตรฯ รายเดิมยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไว้ ติดตามข่าวและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ 1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ welfare.mof.go.th 2. หน่วยงานที่รับลงทะเบียน 3. โทรสอบถาม Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 ในวันเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “เลื่อนประกาศผล” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ผู้มีบัตรฯ เดิมใช้สวัสดิการได้ตามปกติ ติดตามได้ทาง เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th . กระทรวงการคลัง เลื่อนการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จากเดิมที่จะประกาศผลและให้ยืนยันตัวตนผู้มีคุณสมบัติผ่านในเดือน ม.ค.66 เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิโดยหลายหน่วยงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็ว . ผู้มีบัตรฯ รายเดิมยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไว้ ติดตามข่าวและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ 1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ welfare.mof.go.th 2. หน่วยงานที่รับลงทะเบียน 3. โทรสอบถาม Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 ในวันเวลาราชการ../add_file/“เลื่อนประกาศผล” โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 ผู้มีบัตรฯ เดิมใช้สวัสดิการได้ตามปกติ ติดตามได้ทาง เว็บไซต์ : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th . กระทรวงการคลัง เลื่อนการประกาศผล โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จากเดิมที่จะประกาศผลและให้ยืนยันตัวตนผู้มีคุณสมบัติผ่านในเดือน ม.ค.66 เนื่องจากมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจึงต้องมีการตรวจสอบสิทธิโดยหลายหน่วยงานเพื่อความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเร่งดำเนินการ และจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็ว . ผู้มีบัตรฯ รายเดิมยังสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนไว้ ติดตามข่าวและตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ 3 ช่องทาง คือ 1. เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และ welfare.mof.go.th 2. หน่วยงานที่รับลงทะเบียน 3. โทรสอบถาม Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 ในวันเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : รมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่แน่นอน โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เช่น การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้ในรอบปีปฏิทินสูงกว่ารายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะประเมินให้ผู้ประกอบรายนั้นเป็น SMEs – GP และได้รับสิทธิตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัย โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์รายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น SME - GP - วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท - วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 50,000,000 บาท - วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 500,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300,000,000 บาท 2. การพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาด ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคา กรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 3. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ * การกำหนดเงื่อนไข หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ไว้ในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด * แนวทางการพิจารณา ให้คำนวณมูลค่าสัญญาที่ได้ลงนามกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ในปีปฏิทินที่เข้ายื่นข้อเสนอ โดยไม่รวมสัญญาที่หน่วยงานของรัฐได้มีการบอกเลิกสัญญาหรือตกลงเลิกสัญญาแล้ว รวมกับราคาที่ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอในการยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 4. กรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่ต้องตรวจสอบรายซื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs “แนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 3 ในวัน เวลาราชการ" อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่แน่นอน โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เช่น การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้ในรอบปีปฏิทินสูงกว่ารายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะประเมินให้ผู้ประกอบรายนั้นเป็น SMEs – GP และได้รับสิทธิตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัย โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์รายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น SME - GP - วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท - วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 50,000,000 บาท - วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 500,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300,000,000 บาท 2. การพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาด ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคา กรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 3. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ * การกำหนดเงื่อนไข หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ไว้ในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด * แนวทางการพิจารณา ให้คำนวณมูลค่าสัญญาที่ได้ลงนามกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ในปีปฏิทินที่เข้ายื่นข้อเสนอ โดยไม่รวมสัญญาที่หน่วยงานของรัฐได้มีการบอกเลิกสัญญาหรือตกลงเลิกสัญญาแล้ว รวมกับราคาที่ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอในการยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 4. กรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่ต้องตรวจสอบรายซื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs “แนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 3 ในวัน เวลาราชการ" อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่า../add_file/รมบัญชีกลางกำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการในการส่งเสริมผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงไม่แน่นอน โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) ได้อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เช่น การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 เป็นต้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่ามีผู้ประกอบการ SMEs ที่รับงานจากหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้ในรอบปีปฏิทินสูงกว่ารายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะประเมินให้ผู้ประกอบรายนั้นเป็น SMEs – GP และได้รับสิทธิตามกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และประหยัดงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ คณะกรรมการวินิจฉัย โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ สำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ดังนี้ 1.หลักเกณฑ์รายได้ที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กำหนดไว้สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็น SME - GP - วิสาหกิจขนาดย่อย (Micro) ภาคการผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท - วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 100,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 50,000,000 บาท - วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) ภาคการผลิต รายได้ไม่เกิน 500,000,000 บาท ภาคการค้าและภาคบริการ รายได้ไม่เกิน 300,000,000 บาท 2. การพิจารณาให้แต้มต่อด้านราคาแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีที่ผู้ประกอบการ SMEs ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐจนมีวงเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทิน เมื่อนำมารวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันเกินกว่ามูลค่าของรายได้ตามขนาด ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. ผู้ประกอบการ SMEs รายนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาแต้มต่อด้านราคา กรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 3. การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ * การกำหนดเงื่อนไข หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม ไว้ในแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด * แนวทางการพิจารณา ให้คำนวณมูลค่าสัญญาที่ได้ลงนามกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง ในปีปฏิทินที่เข้ายื่นข้อเสนอ โดยไม่รวมสัญญาที่หน่วยงานของรัฐได้มีการบอกเลิกสัญญาหรือตกลงเลิกสัญญาแล้ว รวมกับราคาที่ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอในการยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น 4. กรณีที่วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ถือเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยไม่ต้องตรวจสอบรายซื่อการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs “แนวทางปฏิบัติฯ ดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 กด 3 ในวัน เวลาราชการ" อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรการในการให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น 4. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 1. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เท่านั้น 2. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 3. ในกรณีที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนด ข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทราบในหน้าเว็บ https://www.borwenlocal.go.th/ 4.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว 5.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอดอยขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150 โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 Email : saraban@borwenlocal.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรการในการให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น 4. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 1. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เท่านั้น 2. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 3. ในกรณีที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนด ข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทราบในหน้าเว็บ https://www.borwenlocal.go.th/ 4.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว 5.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอดอยขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150 โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 Email : saraban@borwenlocal.go.th ../add_file/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดมาตรการในการให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตาม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นหน่วยงานของรัฐ ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจำเป็นในการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ ประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายและประโยชน์ของหน่วยงาน จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในการรักษาสิทธิและใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย ดังนี้ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 2. ในกรณีที่ท่านสมัคร เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ อายุ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ ความสนใจ หรือหมายเลขบัตรเครดิต และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่าย 3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน โดเมนเนม บันทึกหน้าเว็บ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น 4. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้ 2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 1. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เท่านั้น 2. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น 3. ในกรณีที่ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนด ข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 3.สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ทราบในหน้าเว็บ https://www.borwenlocal.go.th/ 4.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว 5.การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เลขที่ 80/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอดอยขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150 โทรศัพท์ 039-492450 โทรสาร 039-492450 Email : saraban@borwenlocal.go.th
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ../add_file/ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นางสุรีรัตน์ ผลพฤกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ สถานที่ทำงาน 140/4 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นางสุรีรัตน์ ผลพฤกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ สถานที่ทำงาน 140/4 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี../add_file/นางสุรีรัตน์ ผลพฤกษา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผลไม้เกษตรอินทรีย์ สถานที่ทำงาน 140/4 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ : นายมนูญ อนุอันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การจักสานเข่งสำหรับใส่ผลไม้ สถานที่ทำงาน 36/3 หมู่3 บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายมนูญ อนุอันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การจักสานเข่งสำหรับใส่ผลไม้ สถานที่ทำงาน 36/3 หมู่3 บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ../add_file/นายมนูญ อนุอันต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม การจักสานเข่งสำหรับใส่ผลไม้ สถานที่ทำงาน 36/3 หมู่3 บ้านสะพานหินบน ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ชื่อไฟล์ : นายสัญญา ชมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม สถานที่ทำงาน 85 หมู่4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสัญญา ชมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม สถานที่ทำงาน 85 หมู่4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ../add_file/นายสัญญา ชมศาสตร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรม สถานที่ทำงาน 85 หมู่4 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ชื่อไฟล์ : นางสมพร บุญเจริญ อายุ 61 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านผักพื้นบ้าน มีประสบการณ์ในการปลูกผักพื้นบ้าน 40 กว่าปี สถานที่ทำงาน 139 หมู่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นางสมพร บุญเจริญ อายุ 61 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านผักพื้นบ้าน มีประสบการณ์ในการปลูกผักพื้นบ้าน 40 กว่าปี สถานที่ทำงาน 139 หมู่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ../add_file/นางสมพร บุญเจริญ อายุ 61 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้านผักพื้นบ้าน มีประสบการณ์ในการปลูกผักพื้นบ้าน 40 กว่าปี สถานที่ทำงาน 139 หมู่ 1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ : นายอนุชาติ คุณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน การทำสมุนไพรรักษาโรคแผนโบราณ มีประสบการณืในการรักษา 30 ปี สถานที่ทำงาน 110 หมู่1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายอนุชาติ คุณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน การทำสมุนไพรรักษาโรคแผนโบราณ มีประสบการณืในการรักษา 30 ปี สถานที่ทำงาน 110 หมู่1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ../add_file/นายอนุชาติ คุณสุข เป็นผู้เชี่ยวชาญภูมิปัญญาด้าน การทำสมุนไพรรักษาโรคแผนโบราณ มีประสบการณืในการรักษา 30 ปี สถานที่ทำงาน 110 หมู่1 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านการตอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น 36 คนโดยมีการประกาศเจตนาร่วมกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ ต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านการตอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น 36 คนโดยมีการประกาศเจตนาร่วมกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ ต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน../add_file/นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตเนื่องในวันต่อต้านการตอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งสิ้น 36 คนโดยมีการประกาศเจตนาร่วมกันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ ต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ ติดตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล. สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้เข้าร่วมคัดเลือกให้เข้าโครงการ CoST ของคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางโดยมีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ ติดตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล. สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้เข้าร่วมคัดเลือกให้เข้าโครงการ CoST ของคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางโดยมีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง../add_file/นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ ติดตามโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ในโครงการก่อสร้างถนน คสล.และสะพาน คสล. สายทางบ่อเวฬุ-แสงแดง-โชคดี (จบ.ถ.23-001) หมู่ที่ 2-6 ซึ่งโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้เข้าร่วมคัดเลือกให้เข้าโครงการ CoST ของคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลางโดยมีหลักการเพื่อสร้างความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐ โดยการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุก ๆ ระยะที่ดำเนินการ โดยมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ ได้รับมาจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) และแปลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าใจได้ และใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการการก่อสร้าง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ ../add_file/เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง /ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รณรงค์สวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยในื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 10 วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน 1.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ (Refill) 3.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ 4. เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 5.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 6.ทางเดียวกันไปด้วยกัน 7.ปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น 8.แยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อการรีไซเคิลและการจัดการที่เหมาะสม 9.ให้ความรู้ ชักชวนคนใกล้ตัวให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 10.ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 10 วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน 1.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ (Refill) 3.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ 4. เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 5.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 6.ทางเดียวกันไปด้วยกัน 7.ปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น 8.แยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อการรีไซเคิลและการจัดการที่เหมาะสม 9.ให้ความรู้ ชักชวนคนใกล้ตัวให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 10.ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า../add_file/10 วิธีลดโลกร้อนง่าย ๆ ที่คุณทำได้ทุกวัน 1.ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 2.เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ (Refill) 3.ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้ 4. เปลี่ยนจากหลอดไส้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน 5.ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 6.ทางเดียวกันไปด้วยกัน 7.ปลูกต้นไม้ยืนต้นในทิศทางที่ช่วยบังแดดให้บ้านร่มรื่น 8.แยกขยะให้ถูกประเภท เพื่อการรีไซเคิลและการจัดการที่เหมาะสม 9.ให้ความรู้ ชักชวนคนใกล้ตัวให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 10.ใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กิจกรรม To Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กิจกรรม To Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด../add_file/กิจกรรม To Be Number One โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ เป็นโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชื่อไฟล์ : ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน ให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน ให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง ../add_file/ออกกำลังกาย ขยับกาย สบายชีวา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน ให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความหมายของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างถูกวิธี ส่วนบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือบริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ซึ่งฉลากที่มีออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับสินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่ 1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว 2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ 4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก 5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ สินค้าจำพวกอาหารทั้งสด และแห้ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากกระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ บริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือสถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว สำหรับบริการโรงแรม ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทำให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ประโยชน์การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียว) และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทําให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ประโยชน์ต่อผู้ผลิต เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความหมายของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างถูกวิธี ส่วนบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือบริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ซึ่งฉลากที่มีออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับสินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่ 1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว 2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ 4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก 5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ สินค้าจำพวกอาหารทั้งสด และแห้ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากกระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ บริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือสถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว สำหรับบริการโรงแรม ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทำให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ประโยชน์การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียว) และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทําให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ประโยชน์ต่อผู้ผลิต เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย../add_file/รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความหมายของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภัณฑ์สำหรับเตรียมการขนส่งและจัดจำหน่ายให้กับผู้บริโภคต่อไป รวมถึงการจัดการซากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างถูกวิธี ส่วนบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คือบริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้ให้ความสำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวที่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสังเกตได้อย่างไรว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องได้รับการตรวจสอบประเมินผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิตตลอดทั้งวัฎจักรผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญการด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์หรือข้อกำหนดของสินค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละประเภท จึงจะได้รับ "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ซึ่งฉลากที่มีออกโดยหน่วยงานในประเทศไทย แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ว่ากว่าที่จะได้มาซึ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหากเปรียบเทียบกับสินค้าตามท้องตลาดในประเภทเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่ 1. สัญลักษณ์ฉลากเขียว 2. สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 3. สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ 4. สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก 5. สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ สินค้าจำพวกอาหารทั้งสด และแห้ง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตมาจากกระบวนการผลิตปลอดสารเคมีหรือไม่โดยสังเกตสัญลักษณ์ ได้แก่ สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ บริการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักแห้ง หรือสถานีบริการน้ำมัน ฯลฯ ผู้บริโภคเพียงมองหาสัญลักษณ์การรับรอง ได้แก่ สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว สำหรับบริการโรงแรม ดังนั้นทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นนิสัย หมั่นมองหาตราสัญลักษณ์ดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทำให้ผู้บริโภคทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้เลือกใช้ตามความต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ประโยชน์การเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ สามารถมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (สินค้าที่ได้รับฉลากสีเขียว) และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีดังนี้ ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในกระบวนการผลิต เป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ทําให้มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งช่วยปลูกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ประโยชน์ต่อผู้ผลิต เมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมมากขึ้น ก็จะส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายสูงขึ้นด้วย อีกทั้งในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ยังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งในการประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม คือ ช่วยลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย
ชื่อไฟล์ : คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน สำหรับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน สำหรับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ../add_file/คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงาน สำหรับ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันค่ะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันค่ะ ../add_file/ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันค่ะ
ชื่อไฟล์ : วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ่เวฬุ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อเวฬุ ข้าราชการ พนักงานและจิตอาสา ลงพื้นที่ออกสำรวจ ตรวจสอบ ความเสียหายในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ่เวฬุ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อเวฬุ ข้าราชการ พนักงานและจิตอาสา ลงพื้นที่ออกสำรวจ ตรวจสอบ ความเสียหายในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ../add_file/วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 นายธัชพล พรหมวงศ์เจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบ่เวฬุ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬู กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อเวฬุ ข้าราชการ พนักงานและจิตอาสา ลงพื้นที่ออกสำรวจ ตรวจสอบ ความเสียหายในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ../add_file/โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ
ชื่อไฟล์ : โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ../add_file/โครงการจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สวนของพ่อเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หมู่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี นายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอขลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมพิธีทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยการปลูกต้นไม้ กวาดพื้น เก็บขยะ ล้างห้องน้ำ ตัดหญ้าสวนของพ่อ และตัดหญ้าสองข้างทาง ฯลฯ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นำโดย พ.จ.อ.สัมพันธื จันทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ พร้อมด้วย ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนขยะ และกิจกรรมการคัดแยกขยะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นำโดย พ.จ.อ.สัมพันธื จันทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ พร้อมด้วย ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนขยะ และกิจกรรมการคัดแยกขยะ../add_file/วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นำโดย พ.จ.อ.สัมพันธื จันทร์รักษ์ ปลัดเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ พร้อมด้วย ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการรับฟังวิธีการดำเนินงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนขยะ และกิจกรรมการคัดแยกขยะ
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ่อเวฬุวนาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง และรำวงย้อนยุค file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ่อเวฬุวนาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง และรำวงย้อนยุค../add_file/ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ่อเวฬุวนาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น การประกวดหนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทง และรำวงย้อนยุค
ชื่อไฟล์ : โดยสถานที่จัดงานได้แก่ รร. บ้านบ่อเวฬุ รร. บ้านเขาทอง และ รร. บ้านโชคดี พบกับกิจกรรมตอบคำถาม, กิจกรรมการแสดง, บริการอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม, กิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์, กิจกรรมจับหางบัตรลุ้นรับของขวัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดยสถานที่จัดงานได้แก่ รร. บ้านบ่อเวฬุ รร. บ้านเขาทอง และ รร. บ้านโชคดี พบกับกิจกรรมตอบคำถาม, กิจกรรมการแสดง, บริการอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม, กิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์, กิจกรรมจับหางบัตรลุ้นรับของขวัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย../add_file/โดยสถานที่จัดงานได้แก่ รร. บ้านบ่อเวฬุ รร. บ้านเขาทอง และ รร. บ้านโชคดี พบกับกิจกรรมตอบคำถาม, กิจกรรมการแสดง, บริการอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม, กิจกรรมแจกของขวัญของรางวัล การเล่นเกมส์, กิจกรรมจับหางบัตรลุ้นรับของขวัญ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 หรือติดต่อประสานงานที่ นางสาวเพตา สายโสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร 083-463-6392 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 หรือติดต่อประสานงานที่ นางสาวเพตา สายโสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร 083-463-6392../add_file/เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2567 หรือติดต่อประสานงานที่ นางสาวเพตา สายโสน ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน โทร 083-463-6392
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/