ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/u2mwqj ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/u2mwqj
ชื่อไฟล์ : Q9M2tOqWed113244.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้