ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
รายละเอียด : ขอเชิญประชาชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ชื่อไฟล์ : iMzyQmJMon40642.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้