ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันค่ะ
ชื่อไฟล์ : B7IsKfvMon33550.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้