ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอกจันทร์ - ร่วมมิตร รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ.23-018 หมู่ที่ 7- หมู่ที่ 2 บ้านเขาทอง-บ้านบ่อเวฬุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี