ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงสำหรับโครงการจิตอาสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง