ชื่อเรื่อง : ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง