คำแนะนำ : กรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ และยืนยันการในขั้นตอนสุดท้าย (ตอบแล้ว 0 ใน 2 ข้อ)
ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
0%
ท่านคิดว่าเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ควรเน้นหนักแก้ไขปัญหาเรื่องใดเป็น อันดับแรก?
ว่าง