messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder ผลงาน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ปี พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
รายงานผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
รายงานผลการนำแผนป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
รายงานผลการนำแผนป้องกันและทุจริตไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
รายงานผลการดำเนินงานกองทุนฯ รอบ 6 เดือน ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
รายงานผลการดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1