messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองคลัง
นางสาวแพรวพรรณ บุรีพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุดา พฤกษ์พุ่ม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นาวสาวภุชชงค์ บุญเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวณิชกุล คุณสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางมยุรา นฤมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวชนัญญา พรพิพัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุภลักษณ์ หวายฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้