เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยท่านสามารถแสกน QR CODE นี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
photo จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
photo เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มาหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์กีฬาประจำตำบลบ่อเวฬุ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-213ธันวาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
photo ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบ่อเวฬุวนาราม อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญประชาชนให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ขอความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
photo ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
photo ลงพื้นที่ออกสำรวจความเสียหายงานสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
photo ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
photo 10 วิธีลดโลกร้อนที่ทุกๆ คนทำได้ทุกวัน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
photo กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาเป็นรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
photo เทศบาลตำบลบ่อเวฬุประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
photo กรมบัญชีกลางออกแนวทางปฏิบัติ ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
1 - 20 (ทั้งหมด 88 รายการ) 1 2 3 4 5