เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ่อเวฬุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลำบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน ทำให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตำบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า" ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยกตำบลออกมาจากตำบลตกพรม โดยเรียกว่า ตำบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง บ้านเขาทอง