เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ดำเนินการสำรวจจำนวนประชากรสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี [16 เมษายน 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "พัฒนาย่านการค้าและตลาดชุมชน (ตีเส้นจราจรและทำความสะอาดถนน) [31 มีนาคม 2565]
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 [18 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุเข้าร่วมดำเนินการประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอขลุง (ศจพ.อ.) [17 มีนาคม 2565]
พนักงานเทศบาลร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาล [17 มีนาคม 2565]
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุดำเนินกิจกรรม 5 ส ภายในบริวัดบ่อเวฬุ (2 ภาพ) [15 ตุลาคม 2564]
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการกำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ซึ่งนายธัชพล... [5 ตุลาคม 2564]
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกันเด็กจมน้ำ (2 ภาพ) [1 ตุลาคม 2564]
มอบถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด กาชาด อำเภอขลุง (8 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2564]
กรมทัพยากรธรณีและเทศบาลตำบลบ่อเวฬุจัดโครงการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ เตรียมพร้อมป้องกันภัยของหมู่บ้านและชุมชน (1 ภาพ) [30 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 68 รายการ)