เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันจ่าเอกสัมพันธ์ จันทร์รักษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 0892458305
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 0871305510
นางสาวแพรวพรรณ บุรีพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039492448
นางจินตนา ปรีจิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039492449
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0871305510