เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานของเทศบาลตาบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 60
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 62
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ งานสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 61
คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58
คู่มือการปฏิบัติงานรับสมัครเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 61
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58