messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box ผู้นำชุมชน
นายสุเทพ มีกระโดน
กำนันตำบลบ่อเวฬุ
นายฉัตรชัย เกิดเมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นายผจญชัย แก้มมณี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นายปรีชา ชัชวาลตระการตา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายศักดิ์ชัย ทองประเสริฐ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายสายชล ไทยสงค์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นายหนูแดง นาบำรุง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7